Фото галерија: Телефонски разговор на МНР Бујар Османи со МНЕР на Република Словачка Иван Корчок

Слика 1